BURUN ESTETİĞİ


Burun estetiği günümüzde pek çok kişinin istediği bir operasyondur. Özellikle kadınlarda 16-17, erkeklerde ise 17-18 yaşından itibaren yapılabilecek bir ameliyattır. Burun estetiği operasyonundaki amaç burnu şekil olarak yüze en uygun, doğal, uyumlu bir şekle getirmektir. Bununla beraber eğer nefes alma problemi, koku alma şikayeti, horlama yahut eğrilik gibi problemler var ise bütün bunların hepsi burun ameliyatı ile düzeltilebilir. Burun estetiği olacak kişi her şeyden önce bu konuda uzman bir plastik cerrah ile görüşmelidir. Estenational Klinikte hastanın öncelikle burun muayenesi yapılır. Arkasından burnun resmi çekilerek (önden, yandan, alttan) bilgisayar ortamında yan profilden nasıl olacağı konusu hastayla birlikte karar verilir. Burun ameliyatında hastayı rahatsız eden belki sadece kemer diye düşünülebilir fakat burnu bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. Burnun içi ayrı dışı ayrı değildir. Burnu bir bütün olarak değerlendirdiğinizde sonuç çok daha iyi olacaktır. Hasta sadece kemerli burundan şikayetçi olabilir. Fakat hekim burunda belki 3-4 tane daha farklı problem görebilir. Bu nedenle hastanın burnunu bir bütün olarak değerlendirip neler yapılması gerektiği hastaya detaylı bir şekilde anlatılması gerekmektedir.

  • Burun estetiği ameliyatında neler yapabiliyoruz?
  • Erkek burnu ile bayan burnu arasında fark mıdır?
  • Burun ucu estetiği nedir?
  • Burun estetiği ameliyatına girmeden önce nelere dikkat edilmelidir?
  • Burun estetiği ameliyatında tercih genel anestezi mi olmalı yoksa lokal anestezi mi?
  • Burun estetiği ameliyatı sonrası şişlik ve morluk olur mu?
  • Burun ameliyatından sonra acı, ağrı olur mu?
  • Burun estetiği operasyonu ne kadar sürer?
  • Burun operasyonu öncesi ilaç uygulanıyor mu?
  • Ameliyathaneye indikten sonra neler yapılıyor?
  • Burun estetiği operasyonunda açık teknik mi yoksa kapalı teknik mi daha iyidir?
  • Burun estetiği ameliyatı sonrası burnumda alçı, tampon olacak mı?
  • Burun estetiği operasyonu sonrası hastanede ne kadar kalmam gerekir?
  • Taburcu olduktan sonra evde ilaç kullanmam gerekir mi?
  • Burun estetiği yapılan kişilerde ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
  • Burun estetiği ameliyatı sonrası nefes alma problemlerim geçer mi?
  • Burun ameliyatı olacağım korkuyorum hekim olarak kime başvurmalıyım doğru bir burun estetiği yapan doktora nasıl ulaşabilirim o hekimin doğru kim olduğunu nasıl anlayabilirim?
  • Ameliyatsız burun estetiği var mıdır?
  • Burun estetiğini ikinci defa olmak mümkün mü?
Burun estetiği ameliyatında neler yapabiliyoruz?

Burunda kemer varsa bu kemer alınabilir.
Burun ucunda düşüklük var ise bu durum düzeltilebilir.
Burun kanatlarında genişlik söz konusu ise bunu daraltmak ya da hastanın asimetri şikayetleri varsa bunları daha iyi bir seviyeye getirmek mümkün olabilmektedir.

Erkek burnu ile bayan burnu arasında fark mıdır?

Erkek burnu ile bayan burnu bile birbirinden farklılık arz eder. Erkek burnunun kemeri düz, burun ucu çok kalkık olmadan doğal bir şekilde yapılması gerekir. Bayan burnunda ise bir miktar daha kavisli kemer, burun ucu bir miktar daha kalkık yapılabilir. Hiç bir şekilde burun delikleri gözükecek şekilde bir burun estetiği operasyonu planlanmaz. Ameliyatta esas olan şey hastanın yüzüne uyumlu, doğal, estetik olduğu belli olmayan bir sonuç elde etmektir. Ameliyat planlaması aşaması ameliyat kadar önemlidir ve hastanın istekleri ile hekimin yapabileceklerinin tamamen örtüşmesi gerekmektedir.

Burun ucu estetiği nedir?

Bazı hastalarda sadece burun ucuyla ilgili bir takım sorunlar olabiliyor. Bu tip durumlarda sadece burun ucuna yönelik bir uygulama yapılabilir. Burun ucu eğer düşükse kaldırılabilir eğer kalın ise inceltilebilir.

Burun estetiği ameliyatına girmeden önce nelere dikkat edilmelidir?

Ameliyat planlandıktan sonra hastaya ameliyatla ilgili diğer teknik detaylar anlatılır. Öncelikle hastanın kan sulandırıcı gibi herhangi bir ilaç kullanmıyor olması gerekir. Ameliyat günü mutlaka en az 5 saat açlık süresi gerekmektedir. Hasta anestezi doktoru tarafından görülür, anestezi check up yapılır ve ameliyat için herhangi bir problem yok ise tekrar ameliyatı yapacak hekim ile hasta son bir görüşme daha gerçekleştikten sonra ameliyata artık başlanacak demektir.

Burun estetiği ameliyatında tercih genel anestezi mi olmalı yoksa lokal anestezi mi?

Burun estetiği operasyonunun genel anestezi altında yapılması daha uygundur. Bu hem hasta için psikolojik olarak daha rahatlatıcıdır hem de ameliyat sonrası ağrı şikayeti olmaz. Eğer sadece burun ucu ile ilgili bir işlem yapılacak ise ya da basit küçük bir takım işlemler yapılacaksa lokal anestezi altında yapılabilir.

Burun estetiği ameliyatı sonrası şişlik ve morluk olur mu?

Ameliyat sonrasında çok hafif bir şişlik ve morluk olabilir. Bu durum ise kişiden kişiye çok değişen bir olaydır. Hastanın burun yapısı, daha önce ameliyat olup olmaması ve kemik yapısı burada belirleyici faktördür. Morluk ya da şişlikle ilgili olarak üç faktörden bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi hastaya bağlı faktördür. Yani bu duruma hastanın kanamaya olan yatkınlığı diyebiliriz. Hastanın tüm test sonuçları normal olmasına rağmen kanı sulu bir hasta olabilir. Bu tip bir durumda çok dikkatli çalışmak gerekmektedir. İkinci faktör ise anestezi faktörüdür. Hastanın ameliyatı esnasında biraz düşük bir tansiyonla gidilerek morluğun ve şişliğin önüne geçilmeye çalışılır. Bu durumda operasyon süresi çok belirleyicidir. Eğer operasyon gereksiz uzun sürer ise hastada şişlik ve morluk oluşabilir. Bununla beraber sonuncu faktör ise operasyonu gerçekleştirecek olan hekimin ince ve az travmatik bir teknik kullanmasıdır. Böylelikle hastanın ameliyat sonrası ağrısı sızısı oluşmaz ve morluk daha az olacaktır.

Burun ameliyatından sonra acı, ağrı olur mu?

Burun estetiği operasyonları genel anestezi altında yapıldığı için ameliyat esnasında herhangi bir ağrı, acı olmaz. Ameliyat sonrasında hastanın burnunun üzerine bir alçı yerleştirildiği için burun zaten hareketsizdir. Bu nedenle herhangi bir ağrı, acı olmaz çok hafif sızlamalar için tedavi olarak ağızdan kullanılabilen ağrı kesici tabletler veriliyor. Genel olarak hastanın ağrı eşiği düşük ise bu tip durumlarda hastalara ağrı kesici ilaçlar vermekteyiz. Yine de bir burun ameliyatını acısız, ağrısız bir süreç olarak değerlendirdiğimizin bilinmesini isteriz.

Burun estetiği operasyonu ne kadar sürer?

Burun estetiği operasyonunun ideal süresi 1 saattir. Eğer hasta daha önce ameliyat olmuş ise bu tip durumlarda farklılıklar arz edebiliyor ama ortalama 1 saat gibi değerlendirmek gerekiyor. Bu noktada hekimin tecrübesi çok önemlidir.

Burun operasyonu öncesi ilaç uygulanıyor mu?

Hasta ameliyat günü sakin, rahat olmalıdır. Hekimine olan güven duygusu tam olmuş olması ameliyat başarısını çok daha iyi bir noktaya getirecektir. Eğer hasta endişeli ise ameliyat öncesi hastaya sakinleştirici, rahatlatıcı bir takım ilaçlar yapılabilir. Böylece hasta ameliyathaneye indiğinde sakin, rahat ve güvenli bir ortam içerisinde uyutulur.

Ameliyathaneye indikten sonra neler yapılıyor?

Uyutulduktan sonra steril bir şekilde örtülür daha sonra burun ameliyatı esnasında hem daha iyi ameliyat bölgesini görebilmek hem de daha az kanayarak şişliklerin ve morlukların en aza inmesi için hastaya özel bir takım ilaçlar uygulanır. Bu ilaçlar uygulandıktan 5-6 dakika sonra artık operasyona başlanacak seviyeye gelinir.

Burun estetiği operasyonunda açık teknik mi yoksa kapalı teknik mi daha iyidir?

Burun estetiği operasyonlarında iki farklı teknik uygulanabilir. Bunlardan birincisi kapalı teknik ikincisi ise açık tekniktir. Kapalı teknikte özellikle burun ucu problemi daha az olan, düz, nefes alma problemi şikayeti az olan kolay burunlar ya da şikayeti daha az olan hastalar için daha uygundur diyebiliriz. Açık teknik ise daha önce ameliyat olmuş, nefes alma konusunda problemi fazla, burundaki eğriliği ciddi boyutta olan ya da burun ucu ile ilgili problemleri fazla olan hastalar için daha uygundur diyebiliriz. Hastaya hangi tekniğin uygulanacağı ameliyat öncesi ya da ameliyat esnasında karar verilebilir. Hastanın özel bir isteği varsa şartlar uygun ise hastayla birlikte buna karar verilir. Önemli olan şey sonuçtur ve hastanın yüzüne en uygun burnu en problemsiz ve en düzgün bir şekilde yapmaktır.

Burun estetiği ameliyatı sonrası burnumda alçı, tampon olacak mı?

Ameliyat bittikten sonra hastanın burnunun üstüne bir alçı yerleştirilir. Hastaya eğer gerekliyse burun içerisine silikon delikli bir splint konulabilir. Artık eskisi gibi burun içerisine tampon yerleştirilmemektedir. Ameliyat sonrası hasta uyandırılır ve hemen kendine gelir. Ameliyat salonunda 5-10 dakika bekledikten sonra genel durumunun da iyi olduğu anlaşıldığında hasta artık odasına yönlendirilir.

Burun estetiği operasyonu sonrası hastanede ne kadar kalmam gerekir?

Hasta hastanede isterse 5 saat kaldıktan sonra taburcu edilebilir. Geceyi hastanede geçirmek isterse buda mümkündür. Bu süre zarfında hastaya soğuk kompres uygulaması yapılarak ödemlerin ve şişliklerin daha fazla indirilmesi sağlanır. Hasta ameliyat sonrası 4- 5 saat sonra sıvı bir gıda alabilir ve daha sonra normal beslenme rejim programına girebilir.

Taburcu olduktan sonra evde ilaç kullanmam gerekir mi?

Hasta taburcu edilirken mutlaka ağızdan kullanabileceği bir ağrı kesici ve antibiyotik verilir. Antibiyotik koruyucu amaçlı olarak verilir. İlaçları sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa kullanmalıdır. Hasta ameliyattan sonra 6. ve ya 7. gün içerisinde tekrar kontrole gelir ve kontrole geldiğinde hastanın burnunun üzerindeki alçı ve varsa splint alınır.

Burun estetiği yapılan kişilerde ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Burun estetiği yaptıran kişiler en az altı ay süresi ile gözlük kullanmamalıdırlar. Bunun dışında burnun oturması gereken süre yani tam iyileşme süreci bir yıl süreceğinden bu dönem içerisinde sabırlı olunmalıdır. Burunlarının iyileşme zamanı ile beraber şeklinin daha da iyiye gittiğine şahit olacaklardır. Bir takım sertlikler ve ödem burun iyileştikçe yani zaman ile düzelir. Nefes almayla ilgili olarak da burnun dışı ne kadar şiş ise iç kısmı da o kadar şiş olabiliyor. Sprey yani tuzlu su, okyanus suyu içeren spreyler kullanmaları gerekebilir. Hastanın burnunun üzerine ten renginde ince bir flaster yapıştırılır böylelikle hastanın ödemli olan burunlu çok daha hızlı bir şekilde toparlanması sağlanır. Buda yaklaşık bir hafta kadar devam etmelidir amaç hastanın yüzüne uygun, hızlı iyileşen ve herhangi bir sorun yaşamadan devam etmesini kolaylaştırmaktır. Burun ameliyatlarından sonra istenmeyen tek şey gözlük kullanımıdır. Hastanın en az altı ay süre ile gözlük kullanmaması gerekmektedir. Hasta bir ay sonra fitness ya da gym gibi aktif ağır spor yapabileceği faaliyetlerine devam edebilir. Ameliyattan iki hafta sonra yüzebilir isterse güneşe çıkabilir. Bununla beraber hasta ameliyattan 15 gün sonra başlaması gereken özel iki sprey vardır. Bu spreyler burunda ki tıkanıklığın daha hızlı açılmasını ve daha hızlı iyileşmeyi sağlar. Burun içerisinde herhangi bir yara oluşmadan nefes alıp vermeyi kolaylaştırırlar.

Burun estetiği ameliyatı sonrası nefes alma problemlerim geçer mi?

Burun tıkanıklığı olan hastalarda yapılan estetik müdahale ile burun içerisinde ki deviasyon problemleri çok hızlı bir şekilde düzeltilebilir. Burun açıldığı için burnun koku hücrelerine daha yoğun hava gittiğinden koku alma daha rahat olacaktır. Hasta böylelikle ameliyat sonrası hem koku hissinin daha iyi olduğunu hem sesinin daha iyi çıktığını artık burundan konuşmanın olmadığını belirtecektir. Burun estetiği uygulamalarında amaç sadece estetik olarak değil aynı zamanda fonksiyonel olarak da düzelmesi sağlanmasıdır. Fonksiyonel olarak düzelmekten kasıt hem nefes alması hem sesin daha iyi çıkması hem kokunun daha iyi olması olarak özetlenebilir. Bununla beraber burun tıkanıklığı olan kişilerde sinüzit sık görülür. Özellikle sinüzit problemi olan hastalarda kronikleşen baş ağrıları nazal ya da arkadan yani nazofarenks dediğimiz boğaz arkasında sürekli bir gıcık hissi ya da akıntı hissi bulunabilir. Bütün bunlar burun açıldıktan sonra düzeltiliyor ve sinüzit de geriliyor. Eğer kronikleşmiş bir sinüzit problemim var ise hasta mutlaka sinüzit ameliyatı olması gerekir. Fakat ilk etapta bu olaya sebep olan burun tıkanıklığını açmak gerekmektedir.

Burun ameliyatı olacağım korkuyorum hekim olarak kime başvurmalıyım doğru bir burun estetiği yapan doktora nasıl ulaşabilirim o hekimin doğru kim olduğunu nasıl anlayabilirim?

Bu tip sorular pek çok hastanın ciddi bir sıkıntısıdır. Önemli olan bu konuda hekimle görüşmek, isteklerinizi ve onun yapabileceklerini çok iyi bir şekilde anlamak gerekir. Hekiminize doğru sorular sormak ve hekiminizin sizin burnunuzla ilgili yapmayı düşündüğü uygulamaları çok net olarak anladıktan sonra, hekimin bu konudaki tecrübesine ve yeteneğine inanıyorsanız bu ameliyatı son derece güvenli bir şekilde hekiminize yaptırtabilirsiniz.

Ameliyatsız burun estetiği var mıdır?

Ameliyatsız burun estetiği yapılabiliyor. Bu amaçla genellikle dolgu dediğimiz dudaklara, yanaklara yapılan hyalüronik asit denilen bir dolgu kullanılabiliyor. Bu tip dolgular burnun köküne, ucuna ya da deforme olduğunu düşündüğünüz bölgelere uygulanarak burunda ameliyatsız bir şekilde bir takım düzeltmeler için kullanılabilir. Bu şekilde burnu birazcık kaldırmak, biraz ucunu inceltmek ya da burnun üzerindeki kemerli kısımları düzeltmek mümkün olabilmektedir.

Burun estetiğini ikinci defa olmak mümkün mü?

Revizyon burun estetiği ya da daha önce ameliyat oldum memnun değilim burnumu tekrar ameliyat ettirmek istiyorum diyenler için çok çok önemli bir konu olduğunu düşündüğümüz bu hususta artık kesinlikle doğru hekimi tercih etmelisiniz. Bu konu sizin için artık ciddi bir sıkıntıdır ve doğru hekimi tercih ettiğiniz takdirde ve doğru bir şekilde ameliyat yapıldığı zaman tekrar kaybettiğiniz sağlığınızı ve güzelliğinizi yeniden kazanabilirsiniz

Copyright by Estenational 2018. All rights reserved.

× HEMEN BİLGİ AL !